Disclaimer Baumann Sign

Baumann Sign gebruikers informatie.

Copyright © 2003 – 2011 Baumann Sign
onderdeel van Koninklijke Fabrieken Posthumus B.V.

Oderweg 2
1043 AG Amsterdam
Tel. 020 – 587 2 785
Fax. 020 – 622 31 68

Contact persoon: Sander Baumann

info@baumann.nl
http://www.baumannsign.nl/

Overname, elektronisch of anderszins van de inhoud van www.baumannsign.nl is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Baumann Sign . Voor publicaties en of links naar de website www.baumannsign.nl vragen wij u een verzoek hiervoor in te dienen per e-mail of via het contac formulier.

Baumann Sign stelt de inhoud van www.baumannsign.nl naar beste weten en zorgvuldig samen, maar kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden met betrekking tot de volledigheid en/of juistheid en/of het actueel zijn van de informatie op de website.

Baumann Sign aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor handelingen of beslissingen, van welke aard dan ook, als gevolg van de geboden informatie. Als gevolg van de aard van de aan de elektronische publicatie klevende problemen, zoals vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden die in de inhoud kunnen voorkomen, kan Baumann Sign  geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

Alle prijzen en/of prijslijsten zijn uitsluitend op aanvraag.

Informatie
Baumann Sign
Bewegwijzering
Amsterdam

T: 020 - 587 2 785
F: 020 - 611 44 03
Algemene informatie aanvraag Baumann Sign
Contact
Informatie